Alkim Kimya
2. Temettü Ödemesi 30 Eylül 2020’den Sonra Yapılacaktır. Brüt 0,372876 TL (Tarih henüz açıklanmadı).
NOT: Bedelsiz sermaye arttırımı bu açıklamadan önce tamamlanmıştı. Bedelsizden önce temettünün 1.taksiti net 0.96 TL olarak ödendi. %506 bedelsiz sonrası elinizdeki hisselerin sayısının 6.06 katına çıkması sebebiyle 2.taksit için belirtilen brüt 2.26 TL de 6.06’ya bölünmelidir. Bu durumda yaklaşık 0.37 TL bulunacaktır.)

Alkim Kimya
1. Temettü Ödemesi 30 Nisan 2020’de Yapıldı: Net 0.96 TL (2. taksit sonra açıklanacaktır)

Alkim Kimya
Temettü 2020: Alkim Net 2.88 TL (2 taksit olarak ödenecek)

Alkim Kimya şirketi (alkim hissesi), brüt 3.39 TL, NET 2.88 TL temettü dağıtacak. Şayet bir değişiklik olmazsa 2 taksit halinde ödeme yapılacak. Bu durumda 1.taksit için 30 Nisan 2020 tarihine portföylerinde hisse ile başlayan yatırımcılar, 5 Mayıs 2020 tarihinde 0.966 TL NET temettü (brüt 1.13 TL) almaya hak kazanacaklar. 2.taksitle ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacak.

>> 3 Nisan 2020’de Temettüye Sınırlama Getirildi. Detaylar için tıklayın.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Borsa İstanbul’da işlem gören Alkim Kimya temettü ödemesini 2 taksit olarak yapacak.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

>> Alkim Kimya TEMEL ANALiZ için tıklayın.

Borsa İstanbul’da işlem gören Alkim Kimya temettü ödemesini 2 taksit olarak yapacak.

Şirketin açıklaması (21.04.2020):

Şirketimizin 21.04.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda;26.03.2020 tarihinde yapılan genel Kurul toplantısında alınan kar dağıtımı kararı uyarınca, ilk taksiti 30 Nisan 2020 tarihinde ikincisi 14 Ekim 2020 tarihinde olmak üzere iki eşit taksitte dağıtımına karar verilen, şirket dağıtılabilir net kar’ının % 75 ine tekabül eden toplam 84.039.214,42 TL kâr payı ödemelerinin ve toplam 1.135.665,06 TL Yönetim Kurulu Üyelerine kar’dan pay ödemelerinin,16.04.2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı kanun ile getirilen sınırlama gereğince şirket net dönem kâr’ının %25’i içinde, 28.107.710,23 TL’nın pay sahiplerine 30 Nisan 2020 tarihinde ödenmesine ve Genel Kurul’ca karar verilmiş olan toplam temettü rakkamından bakiye kalan 55.931.504,19 TL’lik tutarın dağıtım tarihinin ise aynı kanunun getirdiği sınırlamaya uygun olarak, kanunun Cumhurbaşkanına verdiği süreyi 3 ay uzatma veya kısaltma yetkisini kullanma durumu bağlayıcı olmak üzere, 30.09.2020 tarihinden sonraki bir tarihte KAP’ta ve web sayfamızda duyurulmasına,Aynı 26.03.2020 tarihli genel Kurul toplantısında dağıtımına karar verilen Yönetim Kurulu Kâr payı ödemesinin de 7244 sayılı kanun ile getirilen sınırlamaya uygun olarak pay sahiplerine yapılacak kâr payı ödemeleri oranında ve yukarıda belirtilen takvime göre yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Alkim Kimya
Temettü 2020: Alkim Net 2.88 TL (Bu Temettünün Dağıtma Şekli Değiştirildi)

Alkim Kimya şirketi (alkim hissesi), brüt 3.39 TL, NET 2.88 TL temettü dağıtacak. Şayet bir değişiklik olmazsa 2 taksit halinde ödeme yapılacak. Bu durumda 1.taksit için 30 Nisan 2020 tarihine portföylerinde hisse ile başlayan yatırımcılar, 5 Mayıs 2020 tarihinde 1.44 TL temettü almaya hak kazanacaklar. 2.taksitten faydalanmak isteyenler ise 14 Ekim 2020 tarihine portföylerinde hisse ile girerlerse 16 Ekim 2020’de 1.44 TL daha alabilecekler.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Borsa İstanbul’da işlem gören Alkim Kimya temettü ödemesini 2 taksit olarak yapacak.

Şirketin açıklaması:

27.02.2020 tarihli yönetim kurulu kararında kar payı dağıtımı tarihi 30 Nisan 2020 tarihi olarak önerilmişti. 27.02.2020 tarihinden bu yana dünyada ve ülkemizde Corona Virüsü sebebiyle olağanüstü günler yaşamaktayız. Bu olumsuz sürecin ne şekilde devam edeceği, ekonomiyi ve finansal sistemi ne şekilde etkileyeceği gün itibariyle tahmin edilememektedir. Bu nedenle 30 Nisan 2020 tarihinde ödenmesi önerilen brüt 84.039.214,43 TL’nin yarısının 30 Nisan 2020 tarihinde, diğer yarısının ise 14 Ekim 2020 tarihinde ödenmesi hususu oy çokluğu ile kabul edildi. Aynı şekilde yönetim kurulu kar payı dağıtımının 30 Nisan 2020 tarihinde yapılması önerildi ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Borsa İstanbul’da işlem gören Alkim, 2.88 TL temettü ödeyecek.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Borsa İstanbul’da işlem gören Alkim, 2.88 TL temettü ödeyecek.

>> Ek Açıklamalar:


Şirketimizin 27.02.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda;Şirketin 2019 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi;Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ‘na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre ana ortaklığa ait 131.518.069 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 113.566.505,98 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda;Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini bulduğundan genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS’ na göre hazırlanan ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 131.918.069 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)’ ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 26.383.613,80 TL’ nin birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,Yönetim Kuruluna TMS/TFRS’ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.135.665,06 TL nakit kâr payı verilmesine,İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 57.655.600,63 TL nakit dağıtılmasına, TTK’nın 519. Maddesine göre 8.393.862,95 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 84.039.214,43 TL,net 71.433.332,27 TL dağıtılmasına,1 TL nominal değerde hisse senedine % 339,8957 nispetinde ve 3,398957 TL brüt,% 288,9114 nispetinde ve 2,889114 net nakit temettü ödenmesine karar verilmiştir.Dağıtımına karar verilen 84.039.214,43 TL’nin yarısının 30 Nisan 2020 tarihinde, diğer yarısının ise 14 Ekim 2020 tarihinde ödenmesine ve aynı şekilde yönetim kurulu kar payı dağıtımının 30 Nisan 2020 tarihinde yapılması oy çokluğu ile karar verilmiştir.KAP Linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832494

Alkim Kimya’dan BEDELSİZ:
http://www.borsanalist.com/alkimden-bedelsiz-sermaye-arttirimi

Borsadan Nasıl Para Kazanılır Sayfamızı da Görün:
http://www.borsanalist.com/borsada-para-kazanmaSource link

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir