Aselsan Genel Kurul Çağrısı ve Tarihi 2020

Aselsan şirketi, 2019 yılı hesap dönemi ile ilgili daha önceden alınan kararları görüşmek üzere Genel Kurul Tarihi olarak 19 Haziran 2020 (19.06.2020) tarihini belirledi. Şirket daha önce temettü dağıtma ve bedelsiz sermaye arttırma kararı almıştı. Ancak Nisan ayında yapılması planlanan genel kurul, Koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilmişti.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Aselsan Genel Kurul Tarihi – 19.06.2020 Olarak Açıklandı

>> Aselsan’dan Hem Bedelsiz Hem de Temettü

Gündem Maddeleri (28.05.2020 tarihli gönderim)


1 – Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.

2 – 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 – 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.

4 – 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.

6 – 2019 yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.

7 – Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

8 – Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.

9 – Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.

10 – 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.

11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.

12 – 2020 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.

13 – 2020 yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.

14 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.

15 – Dilek ve temenniler.

>> 3 Nisan 2020’de Temettüye Sınırlama Getirildi. Detaylar için tıklayın.

Aselsan TEMEL Analiz Sayfamız:
http://www.borsanalist.com/temelanaliz/aselsan

Aselsan Teknik Analizlerimiz:
http://www.borsanalist.com/teknikanaliz/aselsanSource link

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir